Witamy na stronie projektu „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich"        
 O P.T. Optoland

Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Optoland S.A. - Partner

Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Optoland S.A. działa na rynku usług telekomunikacyjnych od roku 2005 i specjalizuje się przede wszystkim w projektowaniu i budowie linii telekomunikacyjnych technologiami tradycyjnymi oraz sieci światłowodowych wykorzystując dostępną infrastrukturę podziemną za pomocą innowacyjnych technologii, umożliwiających szybką i efektywną ich budowę.

Podstawową usługą operatorską oferowaną przez Optoland S.A. jest dzierżawa "ciemnych" włókien światłowodowych zarówno na terenie dużych aglomeracji, jak i w mniejszych miejscowości, dzięki czemu połączone zostają centra biznesowe, biurowce, banki, uczelnie i ważne węzły telekomunikacyjne. Do oferowanych przez Optoland S.A. usług można zaliczyć również opracowywanie koncepcji systemów lub założeń ekonomiczno-technicznych, wykonywanie dokumentacji projektowych, wykonywanie montażu sieci komputerowych, dostawy sprzętu i oprogramowania, przeprowadzenie rozruchu systemów, szkolenia personelu klienta, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, konserwację okresową, bieżącą obsługę systemów, modernizację i rozbudowę sieci oraz projektowanie i pozycjonowanie stron www.

Optoland S.A. swoje usługi kieruje głównie do operatorów telekomunikacyjnych, dostawców usług internetowych i transmisji danych, sieci telewizji kablowych oraz firm z sektora bankowego, które dzięki wykorzystaniu "ciemnych" włókien światłowodowych mogą rozszerzyć własną infrastrukturę i dotrzeć do większej liczby klientów (http://optoland.pl/).

projekt i wykonanie Ales