Witamy na stronie projektu „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich"        
 O projekcie

Trudno podważyć fakt istnienia złożonych dysproporcji cywilizacyjnych silnie różnicujących wieś i miasto. Podejmowanie inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz szeroko pojętego rozwoju i modernizacji wsi z pewnością wpływa na zmniejszanie powstałych przez lata barier geograficznych, edukacyjnych, infrastrukturalnych i mentalnych.

Z naszego punktu wiedzenia, jednym z najbardziej współcześnie niepokojących zjawisk, które dotyka gminy wiejskie, jest utrudniony dostęp do edukacji i kształcenia.

Świadomość naglącej potrzeby stworzenia dla społeczności wiejskiej możliwości bezpośredniego kontaktu z aktualnymi trendami szkoleniowymi a dzięki temu w perspektywie zniwelowania przepaści edukacyjnej oddzielających wieś od zmodernizowanych ośrodków miejskich stała się główną motywacją do realizacji projektu "Wioska internetowa - kształcenie na odległość na terenach wiejskich".

Projekt zakładał utworzenie ogólnopolskiej sieci 630 Centrów Kształcenia na odległość, jako głównych ośrodków działalności oświatowej w miejscach ich lokalizacji. Był finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Działania 2.1a SPO RZL jako efekt współpracy Fundacji RAPZ oraz Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego Optoland S.A.

Głównym założeniem projektu było wsparcie wiejskich społeczności lokalnych poprzez zwiększanie dostępu do edukacji oraz promowanie na terenach wiejskich idei kształcenia przez całe życie. Z usług uruchomionych Centrów Kształcenia może korzystać każda osoba zamieszkująca teren wiejski, zainteresowana uzupełnianiem i poszerzaniem swojej wiedzy, podnoszeniem swoich kompetencji czy zdobywaniem nowych kwalifikacji.

Z przyjemnością zapraszamy do odwiedzania tych nowoczesnych placówek oświatowych i korzystania z zasobów Centrów. Jednocześnie wyrażamy nadzieję, że nasze zaangażowanie oraz ścisłe dopasowanie podejmowanych działań do miejscowych, lokalnych potrzeb przysłuży się zrównoważonemu rozwojowi Państwa regionu w przyszłości.

projekt i wykonanie Ales