Witamy na stronie projektu „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich"        
 O Fundacji

Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia - Wnioskodawca

Nasza Fundacja powstała w grudniu 2002 r. z inicjatywy fundatora - Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Sp. z o.o. w celu realizacji określonych zadań, do których przede wszystkim należą: przeciwdziałanie bezrobociu, wzmacnianie lokalnego rynku pracy, wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, rozpowszechnianie nauki oraz wyrównywanie szans edukacyjnych. Powyższe cele Fundacja RAPZ stara się osiągać głównie poprzez realizację szeregu projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa, które w dużej mierze koncentrują się na aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób bezrobotnych, inicjowaniu i organizowaniu przedsięwzięć wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa w regionie, a także na świadczeniu usług doradczych i szkoleniowych, w szczególności dla osób pozostających bez pracy, jak również dla uczniów i absolwentów szkół, studentów oraz prowadzących bądź zamierzających uruchomić własną działalność gospodarczą (http://www.frapz.org.pl).

W dążeniu do maksymalnego zaspokajania potrzeb naszych beneficjentów podejmujemy się realizacji wielu istotnych inicjatyw społecznych, uwzględniających wszystkie aspekty działalności statutowej oraz priorytety polityki regionu, współpracując w tym zakresie zarówno z organami administracji publicznej, instytucjami wspierającymi przedsiębiorczość oraz rynek pracy, jak również z innymi organizacjami pozarządowymi.

W swych działaniach Fundacja RAPZ stawia na otwartość na potrzeby i oczekiwania mieszkańców gminy oraz na nowe rozwiązania, ale przede wszystkim na jakość i profesjonalizm oferowanych usług, które potwierdza certyfikat systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2001.

Od grudnia 2003 roku Fundacja jest członkiem - założycielem Śląskiego Konsorcjum Instytucji Wsparcia Rozwoju Przedsiębiorczości jako sieci wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw w województwie śląskim. Ponadto, posiada status jednostki pożytku publicznego, wpis do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, wpis do rejestru agencji zatrudnienia jako agencja pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz wpis do rejestru Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie usług: doradczych o charakterze ogólnym, szkoleniowych i informacyjnych.

Poprzez intensywność oraz charakter naszej pomocy, kreatywność, skuteczność i efektywność stosowanych rozwiązań, a także promocję przedsiębiorczości współtworzymy obraz i charakter naszego regionu.

projekt i wykonanie Ales