Witamy na stronie projektu „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich"        
 E-learning

Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii, w tym nowoczesnych technologii informatycznych jest jednym z podstawowych czynników wywołujących intensywne zmiany niemal we wszystkich dziedzinach. Zachodzący we współczesnym świecie szybki postęp techniki informatycznej, telekomunikacyjnej i tzw. multimediów powoduje, że otoczenie w jakim żyjemy podlega ogromnym przeobrażeniom. Zmieniają się również modele i metody nauczania. Jedną z nowoczesnych, coraz bardziej powszechnych metod nauczania jest właśnie e-learning, inaczej edukacja lub nauczanie na odległość lub edukacja wirtualna.

E-learning polega na przekazywaniu wiedzy za pośrednictwem sieci (np. poprzez standardową przeglądarkę internetową). Dzięki wykorzystaniu bogatego potencjału mediów elektronicznych, skuteczności nowych technologii przekazu informacji i komunikacji, a przede wszystkim specjalistycznemu oprogramowaniu, nauka jest dziś możliwa i dostępna dla każdego, w niemal każdym miejscu (wystarczy komputer z podłączeniem do Internetu) i w dowolnym czasie. Ponieważ zastosowanie nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych umożliwia łatwy i szybki przekaz nie tylko teorii (opisy, instrukcje, prezentacje, streszczenia, wykłady, artykuły, itp.) ale również dźwięków (głos) i obrazów (filmy, animacje, grafika), samo szkolenie, pomimo swojego niecodziennego jeszcze charakteru, może okazać się naprawdę interesujące a zdobywanie wiedzy "na odległość" - bardzo proste i przyjemne.

W czasach prężnie rozwijającej się gospodarki, wzrastającej konkurencyjności rynków oraz zintensyfikowanej promocji przedsiębiorczości, podejmowanie działań rozwijających strukturę społeczeństwa informacyjnego, opartego na wiedzy jest sprawą priorytetową. "Wirtualna szkoła" stanowiąc nowy wymiar edukacji i będąc zasadnym oraz wartościowym uzupełnieniem klasycznego nauczania stacjonarnego w pełni wpisuje się w takie działania.

Szkolenia metodą e-lerning dostarczają wiele korzyści. Jedną z najważniejszych jest indywidualizacja procesów nauczania i uczenia się poprzez dostosowanie poziomu trudności przekazywanych treści do poziomu wykształcenia i wiedzy osób szkolonych oraz dzięki temu bardziej efektywne podnoszenie ich kwalifikacji. Wśród innych zalet e-learningu można wymienić obniżenie kosztów edukacji i jej upowszechnienie, zwiększenie możliwości samokształcenia, wysoką i niezmienną, powtarzalną jakość szkoleń, możliwość wielokrotnego odtwarzania zajęć, poszczególnych lekcji (modułów) czy też ćwiczeń, adekwatnie do potrzeb i umiejętności osób szkolonych. Ponadto każdy uczestnik wirtualnego szkolenia może liczyć na sprawiedliwą, zupełnie obiektywną ocenę wyników swojej pracy i poziomu posiadanej wiedzy (oceny dokonuje komputer na podstawie ściśle określonych kryteriów).

Skuteczność uczenia się "na odległość" zależy jednak przede wszystkim od poziomu motywacji osoby szkolonej i chęci pogłębiania przez nią swojej wiedzy, jej systematyczności i samodzielności oraz odpowiednich, przynajmniej podstawowych umiejętności obsługi komputera i Internetu.

Nie ulega wątpliwości, że już w najbliższej przyszłości większość przedsięwzięć edukacyjnych będzie w mniejszym lub większym stopniu opierać się na technologiach komputerowych i internetowych. Wdrożenie, w ramach projektu "Wioska internetowa - kształcenie na odległość na terenach wiejskich", profesjonalnych rozwiązań zapewnia każdemu uczestnikowi szkoleń:
- nieodpłatne szkolenia z zakresu podstaw obsługi komputera i Internetu oraz kompleksową pomoc przy korzystaniu z dostępnych zasobów (jeżeli wystąpi taka potrzeba),
- bezpłatny dostęp do wysokiej klasy sprzętu komputerowego z szybkim łączem internetowym,
- dostęp do bazy szkoleń (platforma e-edukacyjna) oraz multimedialnej biblioteczki (pakiet komputerowych programów edukacyjnych, w tym słowniki, encyklopedie, atlasy),
- nieograniczony dostęp do list dyskusyjnych i forum (wymiana doświadczeń, wiedzy, możliwość zadawania pytań i uzyskiwania na nie odpowiedzi, wyjaśnianie wątpliwości, rozwiązywanie problemów, pokonywanie trudności),
- odpowiednie, sprzyjające warunki pracy i nauki.

projekt i wykonanie Ales