Witamy na stronie projektu „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich"        
 Zaproszenie do współpracy przy tworzeniu Centrów Kształcenia - 11.03.2009 r.
2009-03-12 00:47:42
Informujemy, że ze względu na planowane w najbliższych dniach istotne zwiększenie budżetu projektu i przedłużenie jego realizacji, pojawiła się szansa utworzenia kolejnych Centrów Kształcenia. Według wstępnych ustaleń ich liczba wyniesie ok. 130. Wobec powyższego serdecznie zapraszamy wszystkie Gminy wiejskie i miejsko-wiejskie do utworzenia na ich terenach Centrów Kształcenia.
Obowiązek oznaczania dokumentacji związanej z realizacją projektu
2009-01-08 17:34:30
Informujemy, że jednym z obowiązków promocyjno-informacyjnych w ramach projektu jest właściwe oznaczenie dokumentów związanych z jego realizacją. Obowiązek ten dotyczy nie tylko realizatorów projektu, tj. Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia oraz P.T. Optoland S.A., ale również podmiotów współpracujących przy tworzeniu Centrów Kształcenia, tj. Gmin, Ochotniczych Straży Pożarnych, Szkół, Bibliotek, Gminnych Ośrodków Kultury itd.
Podziękowanie za współpracę dla osób obsługujących Centra Kształcenia
2008-08-31 12:46:21
Zespół realizujący projekt „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich”, składa serdeczne podziękowania za dotychczasową współpracę osobom obsługującym Centra Kształcenia na terenie całego kraju. Mamy świadomość, że efektywna realizacja projektu stała się możliwa dzięki Państwa rzetelności i zaangażowaniu w wykonywaną pracę. Życzymy dalszych sukcesów na drodze rozwoju kariery zawodowej.
Czas otwarcia Centrów Kształcenia po zakończeniu projektu
2008-08-28 15:03:20
Wobec pojawiających się pytań dotyczących godzin otwarcia Centrów Kształcenia po zakończeniu projektu, informujemy że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, czas otwarcia Centrów powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości gmin, jednakże ze względu na charakter i stojące przed Centrami zadania, powinny być one dostępne dla zainteresowanych poza godzinami pracy, czyli przede wszystkim w godzinach popołudniowych w dniach roboczych, a w dni wolne od pracy przynajmniej w sobotę, nawet kosztem jednego dnia wolnego w tygodniu.
projekt i wykonanie Ales