Witamy na stronie projektu „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich"        
 5 lat kontynuacji działalności Centrów Kształcenia
2009-04-07 23:51:47
W związku z otrzymanym z MEN pismem dotyczącym okresu trwałości projektu „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich” informujemy, że stanowisko Instytucji Wdrażającej w tym zakresie jest zgodne z art. 30 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999, tzn. że trwałość projektu musi być zachowana przez okres 5 lat od momentu zakończenia realizacji projektu.
Centra Kształcenia w okresie Świąt Wielkanocnych będą nieczynne
2009-04-07 22:44:48
Podmioty współpracujące z realizatorami projektu w ramach dodatkowego wsparcia dla funkcjonujących już Centrów Kształcenia oraz Internetowych Centrów Edukacyjno-Oświatowych, a także podmioty tworzące aktualnie nowe placówki informujemy, że w dniach 10, 11, 12 i 13 kwietnia br. Centra Kształcenia oraz Internetowe Centra Edukacyjno-Oświatowe będą nieczynne.
Wytyczne dotyczące funkcjonowania Centrów Kształcenia.
2009-03-24 16:59:28
W odpowiedzi na szereg pytań kierowanych ze strony podmiotów współpracujących przy realizacji projektu "Wioska internetowa - kształcenie na odległość na terenach wiejskich", dotyczących dalszego funkcjonowania Centrów Kształcenia, przedstawiamy podstawowe wytyczne w tym zakresie. Wytyczne te zostały opracowane w oparciu o umowę o współpracy, dokumenty programowe i wymagania stawiane przez Instytucję Wdrażającą - Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej.
Rozszerzenie projektu oraz przedłużenie okresu jego realizacji
2009-03-13 11:41:10
Informujemy, że w wyniku przedłużenia okresu realizacji projektu i zwiększenia jego budżetu, w najbliższych dniach uruchamiamy działania zmierzające do utworzenia na terenie całego kraju kolejnych Centrów Kształcenia. Równolegle obejmiemy wsparciem placówki utworzone dotychczas w ramach projektu „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach wiejskich” oraz projektu „Internetowe centra edukacyjno – oświatowe na wsi”.
projekt i wykonanie Ales